Strømprodukter vilkår fra 1.5.2022 Bærum Energi

Det er enkelt å bli kunde hos Bærum Energi
Vi hjelper alltid kundene våre underveis.

Strømprodukter vilkår fra 1.5.2022 Bærum Energi

Energifondet

Bærum Energi foretar kontinuerlig innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Bærum Energis til enhver tids gjeldende markedssyn. Bærum Energi plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen med tillegg av offentlige avgifter, månedsbeløp og påslag fremkommer månedlig på faktura. Ved oppsigelse før utløpet av avtaletiden eller ved avtalebrudd vil det påløpe et bruddgebyr.

Avtalen har bindingstid og sies avtalen opp før bindingstiden er utløpt, vil det tilkomme et bruddgebyr på 99 per måned av gjenstående bindingstid med et tillegg av øre 22 per kWh basert på estimert forbruk ut gjenværende bindingsperiode.

Vinterkampen

Nye Vinterkampen er en avtale som innebærer at kunden, i tillegg til elsertifikatsgebyr, merverdiavgift og eventuelle andre skatter og avgifter som myndighetene bestemmer, i perioden 1. oktober til 31. mars betaler en fast pris per kWh for strøm, og i perioden fra 1. april til 30. september består strømprisen av en pris per kWh per måned basert på Bærum Energis veide kjøpspriser fra det fysiske og finansielle kraftmarkedet. Kunden gir Bærum Energi fullmakt til å foreta kjøp av kundens strømforbruk i alle markeder. Kjøp må være basert på Bærum Energis nåværende markedssyn og gjøres etter beste evne, Bærum Energi har ikke noe ansvar for disse markedsverdiene. Prisene er basert på produsentens elektrisitetsområde og fastpris bestemmes før hver fastprisperiode.

Avtalen har bindingstid og sies avtalen opp før bindingstiden er utløpt, vil det tilkomme et bruddgebyr på 69 per måned av gjenstående bindingstid med et tillegg av øre 22 per kWh basert på estimert forbruk ut gjenværende bindingsperiode. I fastprisperioden vil det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og være minimum 15 øre pr. kWh pr. gjenstående fastprisperiode. I Fastprisperioden vil kontrakten ikke kunne brytes uten bruddgebyr.

Fordelsprodukter

Kunden kan inngå avtale om Leverandørens fordelsprodukter samtidig med inngåelse av avtale om strømleveranse. Leverandøren debiterer Kunden for fordelsproduktene etter gjeldende prisliste, som fremgår av vilkårene.

  • Fornybar energi - Med garantien dokumenteres det at du har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende ditt forbruk.

    Bærum Energi kjøper alle opprinnelses garantier fra vannkraftprodusenter. Tjenesten koster kr 69 pr. måned.

  • Elprissjekken - Elprissjekken fordel gir Kunden muligheten til å kontakte Bærum Energis eksperter, og binde strømprisen i korte perioder på mellom 2 og 6 måneder. Bærum Energi kan også sende tilbud direkte per e-post til Kunden om å binde strømprisen basert på direkte rådgivning til Kunden. Tjenesten koster kr 39 pr. måned.

Bærum Energi

Vi er et energiselskap fra Bærum som alltid bryr seg om kundene våre og alltid prøver å tilby de mest attraktive løsningene for enkeltpersoner, selskaper, foreninger og organisasjoner.

Image

Ta kontakt med

Bærum Energi

Besøksadresse:
Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker

Postadresse:
Postboks 258, 1326 Lysaker


Telefon: 674 83 490
Email: post@baerumenergi.no

Kundeservice åpningstider
(man-fre) 08:00 – 16:00


Cookies | GDPR

sertifisert_system_trygg_stromhandel_2021_col.png