Send søknad om sponsing

Sponsing er en del av vår generelle markedsføring for å styrke Bærum Energis merkevare.

Samtidig får vi gjennom et sponsorsamarbeid mulighet til å støtte aktiviteter som vi mener vil ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet. 

Vi gir tilbake til lokalmiljøet gjennom sponsing

Bærum Energi sponser i dag områder som gir oss en høy profil/eksponering, med mulighet til å utføre eller støtte ulike miljø- og samfunnsprosjekter i de markeder hvor vi er aktive.

Vårt formål i sponsing er

Koble varemerket Bærum Energi med assosiasjoner til våre grunnleggende verdier

Styrke vårt sosiale og miljøengasjement ved å sette et godt eksempel

Skape nye forretningsmuligheter

Utdype og forbedre våre relasjoner med våre kunder

Bærum Energi sponser ikke

– Noe som er forbundet med brutalitet, fare eller vold
– Politiske eller religiøse ståsteder
– Aktiviteter som er klart skadelig for miljøet
– Med en tilkobling til tobakk og alkohol

Ønsker du å kontakte oss for å presentere et prosjekt eller forslag til samarbeid? Vi er alltid på jakt etter spennende sponsormuligheter.

Vi ønsker din skriftlige søknad per post:
post@baerumenergi.no