Send søknad om sponsing

Send søknad om sponsing

Sponsing er en del av vår generelle markedsføring for å styrke Bærum Energis merkevare.

Samtidig får vi gjennom et sponsorsamarbeid mulighet til å støtte aktiviteter som vi mener vil ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet. 

Sponsing er en del av vår generelle markedsføring for å styrke Bærum Energis merkevare. Samtidig får vi gjennom et sponsorsamarbeid mulighet til å støtte aktiviteter som vi mener vil ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet. 

Vi gir tilbake til lokalmiljøet gjennom sponsing

Bærum Energi sponser i dag områder som gir oss en høy profil/eksponering, med mulighet til å utføre eller støtte ulike miljø- og samfunnsprosjekter i de markeder hvor vi er aktive. 

Vårt formål i sponsing er

Koble varemerket Bærum Energi med assosiasjoner til våre grunnleggende verdier

Styrke vårt sosiale og miljøengasjement ved å sette et godt eksempel

Skape nye forretningsmuligheter

Utdype og forbedre våre relasjoner med våre kunder

Bærum Energi sponser ikke

Noe som er forbundet med brutalitet, fare eller vold

Politiske eller religiøse ståsteder

Aktiviteter som er klart skadelig for miljøet

Med en tilkobling til tobakk og alkohol

Ønsker du å kontakte oss for å presentere et prosjekt eller forslag til samarbeid? Vi er alltid på jakt etter spennende sponsormuligheter.

Vi ønsker din skriftlige søknad per post:
post@baerumenergi.no