Fornybar energi

Som kunde av Bærum Energi får du elektrisitet fra 100% fornybare kilder. Dermed bidrar du til en renere planet og en bærekraftig framtid.

Ren elektrisitet med Bærum Energi

Bli kunde av Bærum Energi og gjør litt for planeten du også!

Det er raskt og enkelt å bestille strøm hos oss, og vi sørger for å flytte strømavtalen fra din eksisterende leverandør.

Fornybare energikilder

Fornybare energikilder er mer bærekraftig enn ikke-fornybare kilder, fordi utnyttelsen av de fornybare kildene ikke kan tømmes. I tillegg er de jevnt distribuert geografisk og er derfor ikke avhengig av å fraktes over store distanser.

Bærum Energi ønsker å bidra til et bærekraftig klima og en renere planet, og leverer kun ren elektrisitet fra fornybare kilder.

Solkraft

Fornybar energi som har opprinnelse i solenergi er vannkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. I tillegg utvinnes solenergien ved bruk av solcellepaneler eller varmekraftverk som baserer seg på solvarme.

Når solenergi omdannes til elektrisk energi, kalles det solkraft. Solstrålene kan utnyttes på nesten alle bebodde områder på jorda, og solkraft er derfor et svært godt miljøvalg.